Agenda de transmisiones / Live- Streaming-Video

  • Premio Literatura Sor Juana Inés de la Cruz
     Miércoles 02 de diciembre, 19:30 a 20:30 hrs. 
  • Mil Jovenes con Enrique Krauze
     Miércoles 02 de diciembre, 17:00 a 18:50 hrs.